Tugstsogt Nyambayar 12 results: 12 videos

1

Nyambayar vs Breedy - Watch Fight Highlights | September 19, 2020

Sep 22, 2020

1

Russell vs Nyambayar - Watch Fight Highlights | February 8, 2020

Feb 12, 2020

1

Marrero vs Nyambayar - Watch Video Highlights | January 26, 2019

Jan 26, 2019

1

Escandon vs Nyambayar - Watch Video Highlights | May 26, 2018

May 26, 2018